CADILLAC I CHAIR

Els exercicis que s’executen en el Cadillac o també conegut com el Trapezi, s’enfoquen principalment en el treball de les cames, l’abdomen, els malucs i el pit, sent al mateix temps especialment beneficiós per a una esquena poc flexible.

Hi ha una gran varietat d’exercicis que es poden realitzar en la Chair, principalment ens possibilita treballar el centre (musculs abdominals profunds i sòl pèlvic) i secundàriament tonifica cames, cuixes, braços.

Els exercicis es poden realitzar en totes les posicions: ficat al llit, assegut, aturat, agenollat o de costat.

L’equilibri es veu desafiat en molts dels moviments, i si bé per a alguns exercicis necessitem flexibilitat, aquest equip se centra en l’assoliment de força funcional.


 
Share