PILATES AMB MÀQUINES

Sessions específicament dissenyades pera a cada persona, alternant la utilizació de diferents màquines (Reformer, Cadillac, Stability Chair, Barrel i Redcord en suspensió i multisuspensió) per tal d’aconseguir la màxima efectivitat i rendiment.


Share