REFORMER

Els beneficis dels exercicis que es realitzen sobre aquesta màquina dissenyada per Joseph Pilates, radiquen en les múltiples possibilitats que ofereix l’aparell: maneig de diversos nivells de resistència, treball de grups musculars diferents al mateix temps i evitar l’impacte sobre les articulacions, principalment.

Augmentar el poder de concentració i la reducció de l’estrès, són exemples dels beneficis de practicar aquesta disciplina.