BANDES ELÀSTIQUES

Les bandes elàstiques es poden usar com a resistència tant per a la part superior del cos com per a la inferior en els exercicis de Matwork.

Serveixen per millorar la força-resistència la qual cosa augmenta la musculatura i la capacitat de suportar la fatiga que ve d’esforços perllongats.